وسواس فکری

اخلال وسواس فکری 

وسواس فکری، افکار ناخواسته و تصویرهای ذهنی تکراری است که برای شخص غیر قابل قبول و یا نفرت انگیزند. در واقع وسواس یا اختلال وسواس فکری یک اختلال روانی مزمن است که در آن فرد مبتلا، افکار وسواسی غیر قابل کنترلی پیدا می کند و مجبور به تکرار بیش از حد برخی رفتارها می شود.

وسواس فکری از جمله ناگوارترین و دردناک ترین مشکل های روانشاختی بوده و از لحاظ فکری بسیار فرساینده می باشند. گاهی این وسواس فکری شامل آسیب به دیگران می شود.

مثلاً فرد چاقویی به دست دارد و در ذهنش این طور فکر می کند که اگر چاقو به گردن همسرش بخورد، چه خواهد شد. البته این کار را نمی کند ولی همین نحوه تفکرش باعث آزار او می شود.

وسواس فکری چیست ؟

افراد دارای وسواس فکری چگونه فکر می کنند؟

مبارزه علیه وسواس فکری یک نبرد تنها و خصوصی است. 3 موضوع اصلی این اختلال شامل افکار پرخاشگرانه غیر قابل پذیرش، جنسی و یا کفر آمیز است.

بیمار، از این تصویرهای ذهنی یا افکار ناخواسته مشمئز کننده و ظاهراً غیر قابل توضیح رنج می برد. اصطلاح این اختلال برخی اوقات به منظور دربرگیری افکار مکرری که ذهن را به خود مشغول می دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

افرادی که از این اختلال رنج می برند، به این امر واقفند که این افکار از تراوش های ذهن خودشان می باشد.

در نتیجه این خصوصیت ها و ترکیب آنها با ویژگی های ناخوشایند مضمون این اختلال ، فرد را عموما در برابر این اختلال مقاوم نشان می دهد.

بیمار سعی می کند با تمامی افکار مزاحم مقابله کند، آنها را سرکوب کند، به چالش بکشد، فروبنشاند، رد کند یا مسدود کند. وسواس فکری می تواند احساس خجالت، تنفر، ترس، تردید و بی اعتمادی نسبت به خود را به بار آورد. بیماران دارای این اختلال تمایل دارند دیدگاه و اخلاق خودشان را زیر سوال ببرند و ممکن است کم کم احساس ناامنی، شرور بودن، غیرطبیعی بودن و یا قرار گرفتن در مرز جنون کنند.


اختلال وسواس ، تکرار بی وقفه نگرانی