ماهیت اختلال وسواس

ماهیت اختلال وسواس چیست؟

اختلال وسواس  (OCD) یک اختلال عصبی است که از طریق فکر و ترس‌های غیرمنطقی ما را به تکرار بعضی از رفتارها مجبور می کند. شاید آشناترین و شایع ترین نوع وسواس را بتوان «وسواس نسبت تمیز یا کثیف بودن» معرفی کرد.

افراد مبتلا به اختلال وسواس از ترس آلوده و یا نجس شدن، به شکلی افراطی و غیرمعمول به کارهایی چون شستن بیش از حد دست‌ها روی می‌آورند، تا حدی که پوست دست‌ هایشان خشک می شود و ترک بردارد.

هر چند افراد مبتلا به وسواس تلاش می‌کنند بر افکار وسواسی خود غلبه کنند ولی افکار وسواسی مدام در ذهنشان تکرار می گردد. این ذهنیت، آنها را درون چرخه ناراحت کننده وسواس می اندازد و فرد برای خروج از این افکار دائما کارهای اجباری را تکرار می کند.

چرخه وسواس چیست؟

برای وسواس جبری، نشانه ها و عوامل مختلفی ذکر شده است. با این حال بیشتر افراد وقتی دچار وسواس می شوند، مراحل زیر بصورت یک چرخه برای آن ها تکرار می شود.

 1. وسواس: ذهن فرد مبتلا به وسواس غرق در یک فکر، ترس و یا نگرانی وسواسی می‌شود؛ مثلا این که دستش نجس شده است.
 2. نگرانی: وقتی وسواس شکل می گیرد، فرد را دچار استرس و اضطراب، تردید و پریشانی می کند.
 3. اجبار: با به وجود آمدن نگرانی و اضطراب، نوعی اجبار درونی به وجود می آید. و فرد با انجام آن کار اجباری تلاش می کند، نگرانی خود را از بین ببرد.
 4. آسودگی موقتی: با انجام رفتار اجباری، فرد به صورت موقتی احساس تسکین و فراغت از اضطراب می کند. اما وسواس و اضطراب دوباره برمی‌گردند و دوباره چرخه وسواس و مراحل چهارگانه تکرار می شوند.

بیشتر بدانید : اختلال وسواس ، تکرار بی وقفه نگرانی


نشانه های اختلال وسواس
نشانه های اختلال وسواس

نشانه های وسواس در افراد بیمار

همان طور که گفته شد، وسواس نوعی تشکیک در درست انجام شدن کار است. پس می توان به شکل های مختلف و در زمینه های مختلف اتفاق بیفتد. با این حال عمده ترین نشانه های وسواس را می توان در موارد زیر مشاهده کرد:

  • وسواس در شستن و تمیزکردن
  • وسواس در شمارش اشیاء و چیزها
  • وسواس در بررسی و چک کردن مسائل مختلف
  • وسواس در تقاضا و اطمینان کردن به افراد
  • وسواس در انجام مکرر کار و یا یک عمل
  • وسواس در نظم و ترتیب بخشیدن به شکلی افراطی

سئو توسط شرکت مهندسی کلینیک 24