بیماری شخصیتی باعث بروز چه اختلالات و انحرافات جنسی می شود ؟

اختلالات جنسی در افراد دچار بیماری شخصیتی 

بیماری شخصیتی در افراد باعث بروز انحرافات جنسی در افراد مبتلا می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود این انحرافات و اختلالات جنسی عبارتند از : 

زود انزالی و دیر انزالی
زود انزالی و دیر انزالی

زود انزالی و دیر انزالی

فرآیند انزال فرآیندی است پیچیده که علاوه بر سلامت دستگاه تناسلی فرد (نداشتن بیماری های قلبی و عروقی و دیابت) در حد بسیار قابل توجهی مرهون سلامت اعصاب و افکار وی می باشد.

بیمار شخصیتی بصورت ژنتیک بنیه عصبی بسیار پایینی داشته که توان وی در کنترل احساسات او را محدود می سازد. بنابراین انزال در بیمار شخصیتی بسیار سریع اتفاق می افتد.

بعلاوه بدلیل بی عاطفه بودن بیمار شخصیتی نسبت به همسر و ناتوانی در تجربه حقیقی ی لذت سکس، ارضا فرد مقابل اولویتی اساسی محسوب نشده و دلیلی برای تاخیر در انزال حس نمی شود.

فقط در زمانی که بیمار شخصیتی بدلیل کنترل و تصاحب و هیجانات فکری خود مبادرت به رابطه جنسی می نماید، توان جنسی وی بصورت معتاد گونه و تصاعدی بالا رفته و می تواند هم تاخیر در انزال داشته و هم به همان صورت اعتیادی با قدرت و زمان طولانی مقاربت داشته باشد.

خود ارضایی

خود ارضایی نیز فرآیندی است که چه در افراد سالم و چه در افراد  مریض جنسی و بیمار روحی و یا شخصیتی مشاهده می شود. طبق بسیاری از تحقیقات و مطالعات انجام شده و همچنین مشاهدات گزارش شده توسط والدین، حتی کودکان خردسال نیز چه در پسران و چه در دختران مبادرت به خود ارضایی می نمایند.

درصد خود ارضایی در پسران و مردان بدلیل وجود هورمون تستسترون چندین برابر دختران و زنان بالغ است. تفاوت بیولوژیک و فیزیولوژیک مغزی در مردان و زنان نیز از علل تفاوت میزان خود ارضایی در بین دو جنس محسوب می شود.

این باور وجود دارد که بیش از نود درصد مردان در مقطعی از زندگی خود خود-ارضایی کرده و یا بطور منظم مبادرت به این کار می کنند.

پورنوگرافی (نگاه کردن به عکس و فیلم های جنسی)

اکثر مردان و خصوصا مردان جوان کنجکاوی ای عمومی در نگاه کردن به عکس ها و فیلم های لخت زنان و روابط جنسی بین زن و مرد دارند. زنان و دختران با کنجکاوی کمتری دنباله رو مردان در این رابطه می باشند.

این کنجکاوی گاها با نگاه های دزدانه ای به جنس دیگر ارضا شده و گاها نیز با دیدن فیلم ها و عکس ها ارضا می شود. اما در بیماران شخصیتی پورنوگرافی اعتیادی است همچون دیگر اعتیاد های ویرانگر که موجب ناهنجار های خانوادگی و اجتماعی می گردد.

فرد معتاد به پورنوگرافی بطوری منظم مشغول به جمع آوری آخرین عکسها و فیلم های پورنوگرافی است. چشمان وی زیبایی های طرف مقابل خود را نمی بیند و حتی نگاهی مقایسه گرانه به بدن او با بدنهایی دارد که در فیلم ها و عکس ها مشاهده می کند.

سکس با همسر در واقع به تحقق درآوردن فانتزی های وی با مدلهایی است که در عکسها و فیلمها دیده و رفتارهای جنسی وی نیز تقلیدی از رفتارهای دیده شده در فیلم هاست.

پورنوگرافی
پورنوگرافی

او با همسر خود س*کس ندارد بلکه از بدن همسر برای فانتزی های خود استفاده می کند. بیمار معتاد به پورنوگرافی، با عکسها و فیلمها خود ارضایی می کند و حتی شایع است که کلا از رابطه جنسی با همسر امتناع کند.

چه بسیار زنانی که بعد از ازدواج حتی تا سالها همچنان باکره بوده و یا کمتر از تعداد انگشتان دست از رابطه جنسی با همسر خود لذت برده باشند.

سادیسم

از شایع ترین رفتار های جنسی در بیماری های روانی جنسی، سادیسم یا آزارگری جنسی است. بیماران شخصیتی مرد همچون پارانویید ها و ضد اجتماعی ها، از تحمیل رفتارهای ناخوشایند جنسی به همسر و ایجاد درد و تحقیر در وی بشدت لذت می برند.

بر اساس مشاهدات بالینی تقاضای س*کس از مقعد در بیماران پارانویید و ضد اجتماعی مرد بسیار بالا و شایع می باشد. دیدن آزار کشیدن زن (همسر) از اینگونه رابطه جنسی (مقعد) لذت و هیجان آنها را بالا برده و حس کنترل بیشتری در رابطه به آنها می دهد.

زنان مبتلا به بیماری شخصیت مرزی یا همان بُردرلاین نیز رفتارهای سادیسمی و بیشتر مازوخیزمی (آزارکشیدن) داشته و از کتک خوردن، خشونت و تجاوز شدن لذت می برند.

متاسفانه بدلیل حیثیتی بودن موضوع، اغلب آزارهای جنسی، گزارش نشده و آمار دقیق و صحیحی از شدت و شیوع آن در دسترس نیست. اما سادیسم و مازوخیسم از بدترین حالات بیماری بوده و در دین اسلام نیز شدیدا منع شده است تا جایی که س*کس از مقعد از موارد قبول طلاق برای زن محسوب می شود.

روسپی گرایی

بیماری شخصیتی با تمام تظاهری که به اصول اخلاقی و دینی جامعه دارند، افرادی هستند که قادر به تعهد و وفاداری در رابطه نیستند. اگرچه دلایل بسیار محکم و به نظر منطقی ای برای شکستن تعهد و بی وفایی خود به همسر و دیگران ارائه می کنند، اما حقیقت امر این است که این دلایل عمدتا سفسته و مغلطه گرایی بوده و تنها برای توجیه خیانت بیمار شخصیتی استفاده می شود.

بیمار شخصیتی از سکس استفاده ابزاری داشته و احراز و یا تمایل وی به خیانت تنها جنبه هیجان، کنترل، و ارضاء عقده های شخصیتی اوست.

برای بیمار شخصیتی ، وفاداری نه بدلیل عاطفه به همسر بلکه بدلیل ارزشهایی است که از عقده های وی ناشی می گردند. گرایش بیماران شخصیتی به روسپی گرایی یا عملی بوده و یا در ذهن خود مبادرت به داستان سازی و قصه پردازی در مورد افرادی می کنند که نمی توانند با آنها س*کس داشته باشند.

این داستان سازی ها گاها بصورت انتقاد از رفتارهای فرد و غیبت از او نمود دارد که در ظاهر بیمار شخصیتی خود را نگران و خیر خواه وی معرفی می کند.


سئو سایت توسط شرکت مهندسی کلینیک 24