وسواس ، تکرار بی وقفه نگرانی

اختلال وسواس 

اختلال وسواس یا بگفته قرآن نجوای پنهان شیطانی، سیستمی از فکر است که مثل یک دیسک خراب موسیقی در دستگاه پخش، نگرانی های خاصی را پشت سر هم تکرار می کند.  

این تکرار بی وقفه نگرانی ها مثل وحشت از نجس شدن و یا باز ماندن اجاق گاز در آشپزخانه، کم کم فرد را مجبور به واکنش هایی می کند که اغراق آمیز بوده و خارج از کنترل وی می باشند.

فرد مبتلا به وسواس خود را مسئول تر از دیگران دانسته و همواره سعی در جبران کاستی ها و اشتباهات آنان دارد. متاسفانه وسواس اختلالی است که نه تنها باعث بهبودی اوضاع و جلوگیری از خطرات نمی شود بلکه در دراز مدت تبدیل به عذابی جانکاه و کشنده برای خود فرد و اطرافیان وی می گردد.

جالب است که بدانیم که حتی حیوانات نیز دچار اختلال وسواس می شوند و از فکر دائم به مسائل خاص خود رنج می برند. در حیوانات وسواس منجر به خشونت ، درگیری و پرخاشگری بیشتری شده و در نهایت حیوان مبتلا بدلیل خشونت و گیرندگی توسط انسانها کشته می شود.

انواع وسواس

وسواس تمیز کردن : فرد دائما از اینکه جایی بدلیلی نجس شده و یا میکربی باشد وحشت دارد.

وسواس تمیز بودن : فرد دائما از اینکه بدرستی خود را تمیز نکرده باشد و کف صابون و یا کثیفی بر روی بدن و دستهایش باقی مانده باشد نگران است . 

وسواس چک کردن : فرد از باز بودن گاز، درب ماشین، پنجره ها، ساعت ورود و خروج اطرافیان حتی بزرگسال، تغذیه بچه ها، و امثالهم نگران است . 

وسواس نظم : فرد زمان زیادی را صرف آراستن و جمع وجور کردن و نظافت محیط نموده و دقت قابل توجهی در نظم دارد . 

وسواس جمع کردن : فرد به جمع آوری اشیاء و لوازمی می پردازد که احتیاج مبرمی به آنها ندارد (جمع کردن بطری خالی اب و نوشابه، شیشه عطر، رژ لب تمام شده، نگه داری لباسهای دوران کودکی فرزندان و یا لباسهایی که دیگر به سایز او نیست)

وسواس چیدن : فرد چیدمان خاصی از محیط و اشیاء را رعایت کرده  و از بهم ریختن آن چیدمان بشدت برآشفته و ناراحت می شود . 

وسواس شمردن : عدد خاصی در ذهن فرد مقدس بوده و همیشه در شمردن آنرا رعایت می کند و یا به هر چیزی که نگاه کند جزییاتی از آن را باید بشمرد .

وسواس
وسواس

وسواس شومی : فرد نگران اتفاقات ناگواری بوده که در کمین او و یا عزیزان و خانواده وی هستند و برای جلوگیری از آن به نذر و نیاز و دعا و غیره می پردازد.  

همچنین وقوع اتفاقات را ناشی از کم کاری و کوتاهی هایی می داند که در امر جلوگیری از این اتفاقات از طرف خودش و یا دیگران رخ داده است.

وسواس مقدسات : فرد از معصیت و کفر بحدی وحشت دارد که وقت قابل توجهی را صرف عبادت و توبه از کارهایی کرده که مرتکب آنها نشده است.  

در نوعی دیگر فرد بیجا و خارج از کنترل خود به مقدسات توهین و فحاشی کرده و سپس از عذاب وجدان و احساس گناه برنج شدید می افتد.

وسواس محرمات : فرد از تصویر سازی رابطه جنسی با محرمات و یا افراد نامحرم رنج برده و در پاکی و نحابت خود دچار تردید است.

وسواس بیمار انگاری : فرد دائما از مبتلا شدن به بیماری خاصی و یا حساسیت داشتن به دارو نگران است . 

وسواس قرینه : فرد هر کاری انجام بدهد باید قرینه آن را هم انجام بدهد .


سئو توسط شرکت مهندسی کلینیک 24