بیماری وسواس فکری

افراد دارای وسواس فکری چه ویژگی هایی دارند؟

اکثراً وسواس فکری مخفی نگه داشته می شود. براساس تجربه مشاوره وسواس روانشناسان در زمینه وسواس فکری برخی بیماران جملاتی مثل این یک راز کوچک پلید من می باشد، استفاده می کنند.

بیمار دیگری پس از درمان موفقیت آمیز خود گفت: تعداد راز های من مقیاسی برای بیماریم بود. پس از شروع به درمان، افراد تمایل به این باور داشتند. که تجربه های وسواس فکری شان فقط مختص خودشان است و این باور، با مخفی نگه داشتن این تجربه ها پایدار می ماند.

روانشناسان می گویند این امر موجب می شود که آن ها احساس کنند که فردی غیر عادی و یا استثنایی هستند. در نظر گرفتن این موضوع برای اکثر افرادی که به طور جدی مبتلا به وسواس فکری هستند.

از استانداردهای بالای اخلاقی و مذهبی برخوردارند، این تفکرات به شدت رنج آورتر است. منجر به تردید و بی اعتمادی نسبت به خود، احساس تحقیر و تشویش در مورد شخصیت واقعی این افراد می شود.

افراد دارای وسواس فکری می ترسند که تجربه های وسواس فکری آنها نشان دهد که آنها باطنی مخفی در درون شخصیت به ظاهر شریف خود داشته و در باطن آنها افکار و ایده های مرموزی وجود دارد که خطرناک، پست، مخرب، گناه آلود است.

اختلال وسواس فکری

علائم و نشانه ها

افراد مبتلا به وسواس ممکن است علائم وسواس فکری، رفتار های اجباری و یا هر دو را داشته باشند. وجود این علائم می­تواند تمام جنبه های زندگی بیمار از جمله کار، روابط اجتماعی و روابط شخصی را مختل کند.

در حقیقت وسواس فکری، افکار ناخواسته ای است که باعث اضطراب می شود. با اینکه علائم و عادات وسواسی در افراد مبتلا به وسواس فکری متفاوت است.

ولی به طور کلی وسواس های متداول عبارتند از:

  • ترس از میکروب و الودگی
  • توجه بیش از حد به ممنوعیت های در مورد جنسیت، مذهب و غیره
  • پرخاشگری و گاهی خود آزاری
  • حساس بودن به تقارن اجسام و یا نظم کامل آنها
  • چیدن و مرتب کردن بیش از حد اشیا
  • تمیز کردن بیش از حد
  • عدم کنترل رفتار و اعمال خود
  • شخص وسواسی حتی زمانی هم که رفتار های وسواسی خود را انجام می دهد , باز هم رضایت کامل ندارد و فقط آرامشی جزئی و موقت دارد.
  • اعتقاد به خرافات