دکتر رضا روزبهانی

دکتر رضا روزبهانی مدرک تحصیلی: متخصص پزشکی اجتماعی (ترک اعتیاد) نوع فعالیت و حیطه کاری: ترک سیکار، اعتیاد به مواد مخدر، سنتی و صنعتی و الکل روز های کاری: هر روز عصرها 5الی 7 عصر