کارگاه عمومی خودشناسی

بر گزاری کارگاه های عمومی

خودشناسی (تحلیل رفتار متقابل)

T.A مقدماتی
 نمایشنامه
بازی ها

در کلینیک روانپزشکی رویش

برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری و شرکت در کارگاه به  بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید:

عضویت در شبکه های اجتماعی روانپزشکی رویش:

جدید ترین مطالب آموزشی را در شبکه های اجتماعی دریافت کنید

تلگرام روانشناسی رویش اصفهان

اینستاگرام کلینیک رویش اصفهان