آرزو یوسفی نیک

 کارشناس ارشد مشاوره ی کودک و نوجوان

مشاور و مدرس در زمینه های مهارت های زندگی،بازی
درمانی،اصول فرزند پروری و تربیت جنسی کودک و نوجوان

• مشاوره ی کودک و نوجوان در حیطه های افسردگی،
اضطراب،اختلالات یادگیری و رفتار ایذایی.

روز های کاری:

چهارشنبه عصر