دکتر هادی فرهمند

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
و دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران

نوع فعالیت و حیطه کاری:

درمان روانکاوی
اختلالات افسردگی . اضطرابی . وسواس
و تعارضات بین فردی و شخصیتی

روز های کاری:

روزهای یکشنبه و چهارشنبه صبح و عصر