دکتر عظیم سالاری مقدم

مدرک تحصیلی:

بورد تخصصی روانپزشکی

نوع فعالیت و حیطه کاری:

درمان دارویی کلیه اختلالات روانپزشکی

روز های کاری:

سه شنبه بعدازظهر

چهارشنبه ها صبح

پنجشنبه بعدازظهر