دکتر زهرا پاداش

مدرک تحصیلی:

دکترای مشاوره خانواده

نوع فعالیت و حیطه کاری:

طلاق – خانواده درمانگر

روز های کاری:

یکشنبه صبح