انواع تیک های صوتی و حرکتی

اختلال تیک صوتی یا حرکتی مزمن جز اختلالت تیک محسوب می شود و شباهتی به اختلال توره ندارند. در اصل نباید هیچ نشانه ای از اختلال توره و یا اختلال تیک گذرا در آن وجود داشته باشد. تیک های صوتی و حرکتی در این اختلال همزمان روی نمی دهد. اختلال تیک صوتی یا حرکتی مزمن قبل از ۱۸ سالگی شروع می شود و باید حرکتی واحد یا متعدد و به صورت صدا و حرکات ناگهانی و سریع,کلیشه ای باشد و باید این تیک ها بارها و پشت سر هم در روز و بیشتر از یک سال روی دهد و اگر تیک ها در ۳ماه متوالی قطع شود تشخیص این نوع از تیک را نمی گذاریم و حتما باید مطمئن باشیم که این تیک ها در اثر بیماری فیزیولوژیک و عفونت های ویروسی نباشد.

ارائه خدمات تخصصی روانپزشکی انواع تیک های صوتی و حرکتی در کلینیک روانپزشکی رویش

روانپزشکی رویش

 

 

برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به  بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید:

عضویت در شبکه های اجتماعی روانپزشکی رویش:

جدید ترین مطالب آموزشی را در شبکه های اجتماعی دریافت کنید

تلگرام روانشناسی رویش اصفهان

اینستاگرام کلینیک رویش اصفهان