روانپزشکی  و روانشناسی رویش

بیش از13سال فعالیت روانپزشکی روانشناسی
برگزاری کارگاه های عمومی و  تخصصی
حضور اساتید مجرب دانشگاهی

آدرس:

اصفهان، مرداویج میدان برج کوچه 12(بانک صادرات) پلاک 71 ساختمان رویش

شماره تماس:

03136691537

03136682907

03136245330
 09028887720

اینستاگرام کلینیک رویش اصفهان


 دکتر پریسا نیاری خمس

متخصص اعصاب و روان – بورد تخصصی روانپزشکی

صفحه اینستاگرام

اینستاگرام کلینیک رویش اصفهان