برگزاری کارگاه های عمومی و تخصصی

برگزاری کارگاه های عمومی و تخصصی در مرکز روانپزشکی رویش:

کارگاه های عمومی:

کارگاه های تخصصی:

 

برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری و شرکت در کارگاه به  بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید:

عضویت در شبکه های اجتماعی روانپزشکی رویش:

جدید ترین مطالب آموزشی را در شبکه های اجتماعی دریافت کنید

تلگرام روانشناسی رویش اصفهان

اینستاگرام کلینیک رویش اصفهان