افسردگی ناشی از مصرف دارو و مواد

افسردگی ناشی از مصرف مواد و دارو همانطور که از نام‌اش بر می‌آید به اختلالی گفته می شود که در اثر تاثیر مصرف مواد و دارو ایجاد می‌شود. بایست این اختلال را از اختلال افسردگی متمایز کرد چرا که به دلایل متفاوتی ایجاد شده‌اند.

 

نشانه ها:

الف) اختلال برجسته و پیوسته در خلق و خو مانند خلق افسرده

ب) نشانه‌ها در طول مدت  بعد از مسمومیت یا در معرض دارو قرار گرفتن ایجاد می شوند.

ج) ممکن است که فرد دارو یا مواد مصرف کند اما در واقع خود‌ش افسرده باشد بنابر این نشانه‌ها نمی‌بایست توسط اختلال افسردگی قابل توجیه باشند.

د) این مشکلات در دوره‌ی دلیریوم روی نداده‌اند.

ه) این مشکلات باعث ایجاد اختلال در عملکرد عادی فرد در زندگی اجتماعی٬ شغلی و خانوادگی می شوند.

افسردگی ناشی از مصرف دارو و مواد:

برخی داروهایی که می توانند این مشکلات را ایجاد کنند:

داروهای محرک٬ استروئیدی٬ ال-دوپا٬ آنتی بیوتیک٬ داروهای دستگاه عصب مرکزی٬ عامل پوستس٬ داروهای شیمی درمانی٬ عناصر امینی شناختی٬ داروهای ضد حاملگی می توانند باعث ایجاد نشانه های افسردگی شوند.

 

شکل گیری و روند:

زمانی که فرد شروع به مصرف دارو یا زمانی که اقدام به ترک دارو می کند در مدت چند هفته یا یک ماه اول شروع می شود و بعد از ترک کردن بسته به نیمه عمر دارو و موادو وجود

علایم افسردگی ظرف مدت چند روز یا چند هفته فروکش می کند.

عوامل خطر:

خلق و خو: از عواملی که خطر اختلال افسردگی ناشی از مواد را زیاد می‌کند می‌توان به خلق و خو اشاره کرد. همچنین سابقه افسردگی اساسی فرد و عوامل روانی-اجتماعی نیز بایست مد نظر قرار گیرد.

روانپزشکی رویش

 

 

برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به  بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید:

One thought on “افسردگی ناشی از مصرف دارو و مواد”

نظرات بسته شده اند.