اختلال نقص توجه و بیش فعالی و اوتیسم

اختلال نقص توجه و بیش فعالی و اوتیسم می تواند بسیار شبیه یکدیگر باشد.در هر دو حالت مشکلات مربوط به توجه وتمرکز ممکن است دیده شود.

آنها می توانند رفتار تکانشگری داشته باشند و یا به سختی ارتباط برقرار کنند. آنها ممکن است در تکالیف مدرسه و یا در ارتباط مشکل داشته باشند.

اگرچه بسیاری علائم در بین این دو اختلال مشترک است ولی اختلال اوتیسم و نقص توجه-بیش فعالی شرایط متمایزی دارند. اختلالات طیف اوتیسم شامل مجموعه ای از اختلالات رشدی عصبی است که می تواند مهارت های گفتاری، رفتاری، تعاملات اجتماعی و توانایی یادگیری را تحت تاثیر قرار دهد. ADHD  راه رشد مغز و توسعه آن را تحت تاثیر قرار می دهد و شما هم ممکن است دچار اختلال نقص توجه و بیش فعالی باشید.

تشخیص صحیح اختلال در اوایل کودکی کمک می کند تا کودکان درمان مناسب را دریافت کنند تا از پیشرفت و یادگیری متناسب با سن خود بهره مند شوند. افراد با این شرایط میتوانند زندگی موفق و شاد داشته باشند.

ارائه خدمات تخصصی روانپزشکی اختلال نقص توجه و بیش فعالی و اوتیسم در کلینیک روانپزشکی رویش

روانپزشکی رویش

 

 

برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری به  بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید:

عضویت در شبکه های اجتماعی روانپزشکی رویش:

جدید ترین مطالب آموزشی را در شبکه های اجتماعی دریافت کنید

تلگرام روانشناسی رویش اصفهان

اینستاگرام کلینیک رویش اصفهان