دکتر فرزاد تسلیمی

دکتر فرزاد تسلیمی مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی فوق دکترای پزشکی روان تنی از دانشگاه فرایبورگ آلمان عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران نوع فعالیت و حیطه کاری: مشاوره فردی(وجودی EXISTENTIAL، روان پویشی کوتاه مدتISTDP، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیMBCT، تحلیل رفتار متقابلTA) هیپنوتراپی(فوبیا، اضطراب،پانیک) بیماری های روان تنی (سایکوسوماتیکPSYCHOSOMATIC) روز های کاری: دوشنبه عصر