افسردگی ناشی از مصرف دارو و مواد

افسردگی ناشی از مصرف دارو و مواد

افسردگی ناشی از مصرف مواد و دارو همانطور که از نام‌اش بر می‌آید به اختلالی گفته می شود که در اثر تاثیر مصرف مواد و دارو ایجاد می‌شود. بایست این اختلال را از اختلال افسردگی متمایز کرد چرا که به دلایل متفاوتی ایجاد شده‌اند.   نشانه ها: الف) اختلال برجسته و پیوسته در خلق و خو مانند خلق افسرده ب) نشانه‌ها بیشتر بخوانید