دکتر هادی فرهمند

دکتر هادی فرهمند مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران نوع فعالیت و حیطه کاری: درمان روانکاوی اختلالات افسردگی . اضطرابی . وسواس و تعارضات بین فردی و شخصیتی روز های کاری: روزهای یکشنبه و چهارشنبه صبح و عصر

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای روانشناسی نوع فعالیت و حیطه کاری: فردی – انگیزشی روز های کاری: شنبه عصر

دکترعلیرضا برنامنش

دکترعلیرضا برنامنش  دکترای تخصصی روانشناسی _فلوشیپ روانکاوی از آمریکا _مدرک تخصصی تروما و آسیب شناسی روانی از آمریکا _ عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران از سال ۱۳۸۷ _هفده سال سابقه رواندرمانی _روانشناس شاغل در بخش اعصاب و روان بیمارستان علوم پزشکی اصفهان _مدرس و سخنران مدعو دانشگاه آزاد اسلامی ایران

دکتر محمود شریفی

دکتر محمود شریفی دکترای تخصصی مشاوره استادیار دانشگاه عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره عضو انجمن مشاوره ایران نوع فعالیت و حیطه کاری: ازدواج، مدیریت روابط، خانواده(تعارضات زناشویی و خیانت) روزهای زوج عصر پنج شنبه صبح

بیماری شخصیتی و بروز انحرافات و اختلالات جنسی

بیماری شخصیتی و بروز انحرافات و اختلالات جنسی

انحرافات و اختلالات جنسی در بیماران شخصیتی بیماری شخصیتی بیماری ای است که در آن فرد مبتلا قادر به تمایز حقیقت از باورها و اعتقادات خود نیست. افکار انتزاعی وی مسایل جنسی را نیز همچون دیگر مسایل زندگی خود در هاله ای از عقده های حقارت، کنترل، تصاحب، و هیجانات کاذب فرو می برد و با آن برخوردی غیر عرفی بیشتر بخوانید