مهارت‌ های‌ حل‌ مشكلات ‌اول‌ زندگی

مهارت‌ های‌ حل‌ مشکل در ‌زندگی مشترک

 زندگی مشترک پهنه وسیعی از فرصت‌هاست که زوجین  با آرامش و حساب شدگی، مشکلات را پایان کار نمی‌دانند بلکه آنها را بهانه و فرصتی برای آغاز جدید می‌دانند و با مشکلات ‌اول‌ زندگی همدلی و هم‌کوشی درصدد حل آنها برمی‌آیند و به هیچ وجه واقع بینی خود را قربانی ایده‌آل‌نگری نمی‌کنند. مشکلاتمان را خودمان حل کنیم یکی از مهارت‌های مهم بیشتر بخوانید