امین زیرک باش

امین زیرک باش مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای روانشناسی نوع فعالیت و حیطه کاری: روانکاو- وسواس روز های کاری: شنبه و دوشنبه صبح چهارشنبه عصر