مسعود هاشمی

مسعود هاشمی مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای روانشناسی نوع فعالیت و حیطه کاری: فردی – انگیزشی روز های کاری: شنبه عصر

دکترعلیرضا برنامنش

دکترعلیرضا برنامنش  دکترای تخصصی روانشناسی _فلوشیپ روانکاوی از آمریکا _مدرک تخصصی تروما و آسیب شناسی روانی از آمریکا _ عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران از سال ۱۳۸۷ _هفده سال سابقه رواندرمانی _روانشناس شاغل در بخش اعصاب و روان بیمارستان علوم پزشکی اصفهان _مدرس و سخنران مدعو دانشگاه آزاد اسلامی ایران

امین زیرک باش

امین زیرک باش مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای روانشناسی نوع فعالیت و حیطه کاری: روانکاو- وسواس روز های کاری: شنبه و دوشنبه صبح چهارشنبه عصر

دکتر زهرا پاداش

دکتر زهرا پاداش مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره خانواده نوع فعالیت و حیطه کاری: طلاق – خانواده درمانگر روز های کاری: یکشنبه صبح