چه عللی زمینه ساز اختلال افسردگی هستند ؟

چه عللی زمینه ساز اختلال افسردگی هستند ؟

علل افسردگی چیست؟ علت بوجود آمدن اختلال افسردگی در افراد بر حسب سن، جنس و شرایط بیولوژیک آنها متفاوت است. شایع ترین علل افسردگی شامل: سابقه خانوادگی یا ژنتیک: اگر سابقه خانوادگی افسردگی و یا دیگر اختلالات خلقی وجود داشته باشد، فرد بیشتر در معرض ابتلاء به افسردگی است. تروما یا آسیب در دوران کودکی: برخی از وقایع بر نحوه ی واکنش بیشتر بخوانید