دکتر عظیم سالاری مقدم

دکتر عظیم سالاری مقدم مدرک تحصیلی: روانپزشک نوع فعالیت و حیطه کاری: درمان دارویی کلیه اختلالات روانپزشکی روز های کاری: پنج شنبه صبح

دکتر پریسا نیاری خمس

خانم دکتر پریسا نیاری خمس متخصص اعصاب و روان بورد تخصصی روانپزشکی رزومه خانم دکتر پریسا نیاری نوع فعالیت و حیطه کاری: درمان دارویی کلیه اختلالات روانپزشکی روز های کاری: شنبه ، یکشنبه، دوشنبه  و سه شنبه عصر