افسانه طباطبایی‌

افسانه طباطبایی‌ مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی نوع فعالیت و حیطه کاری: درمانگر فردی(اضطراب‌ ، وسواس ، افسردگی) درمانگر زوج و مشاوره پیش از ازدواج  روز های کاری: سه شنبه عصر و پنجشنبه ها صبح

دکتر اسماعیل موسوی

دکتر اسماعیل موسوی مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی خانواده نوع فعالیت و حیطه کاری: مشاور فردی، خانواده (سیستمی) روز های کاری: یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر