سلیمان قادری

سلیمان قادری مدرک تحصیلی: ارشد روانشناسی بالینی نوع فعالیت و حیطه کاری: زوج درمانگر – سکس تراپیست – سوگ روز های کاری: شنبه عصر یکشنبه صبح

دکتر اکرم دهقانی

دکتر اکرم دهقانی مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی نوع فعالیت و حیطه کاری: مشاور فردی روز های کاری: شنبه عصر