دکتر زهرا پاداش

دکتر زهرا پاداش مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره خانواده نوع فعالیت و حیطه کاری: طلاق – خانواده درمانگر روز های کاری: یکشنبه صبح