دکتر هادی فرهمند

دکتر هادی فرهمند مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران نوع فعالیت و حیطه کاری: درمان روانکاوی اختلالات افسردگی . اضطرابی . وسواس و تعارضات بین فردی و شخصیتی روز های کاری: روزهای یکشنبه و چهارشنبه صبح و عصر

دکتر محمد الهی فر

دکتر محمد الهی فر مدرک تحصیلی:  دکترای روانشناسی نوع فعالیت و حیطه کاری: مشاور تحصیلی و شغلی روز های کاری: دوشنبه عصر

مسعود هاشمی

مسعود هاشمی مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای روانشناسی نوع فعالیت و حیطه کاری: فردی – انگیزشی روز های کاری: شنبه عصر

دکترعلیرضا برنامنش

دکترعلیرضا برنامنش  دکترای تخصصی روانشناسی _فلوشیپ روانکاوی از آمریکا _مدرک تخصصی تروما و آسیب شناسی روانی از آمریکا _ عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران از سال ۱۳۸۷ _هفده سال سابقه رواندرمانی _روانشناس شاغل در بخش اعصاب و روان بیمارستان علوم پزشکی اصفهان _مدرس و سخنران مدعو دانشگاه آزاد اسلامی ایران

امین زیرک باش

امین زیرک باش مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای روانشناسی نوع فعالیت و حیطه کاری: روانکاو- وسواس روز های کاری: شنبه و دوشنبه صبح چهارشنبه عصر