دکتر اکرم دهقانی

دکتر اکرم دهقانی مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی نوع فعالیت و حیطه کاری: مشاور فردی روز های کاری: شنبه عصر