دکتر محمد الهی فر

دکتر محمد الهی فر مدرک تحصیلی:  دکترای روانشناسی نوع فعالیت و حیطه کاری: مشاور تحصیلی و شغلی روز های کاری: دوشنبه عصر