مسعود هاشمی

مسعود هاشمی مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای روانشناسی نوع فعالیت و حیطه کاری: فردی – انگیزشی روز های کاری: شنبه عصر