دکتر پریسا نیاری خمس

خانم دکتر پریسا نیاری خمس متخصص اعصاب و روان بورد تخصصی روانپزشکی رزومه خانم دکتر پریسا نیاری نوع فعالیت و حیطه کاری: درمان دارویی کلیه اختلالات روانپزشکی روز های کاری: شنبه ، یکشنبه، دوشنبه  و سه شنبه عصر