دکتر اسماعیل موسوی

دکتر اسماعیل موسوی مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی خانواده نوع فعالیت و حیطه کاری: مشاور فردی، خانواده (سیستمی) روز های کاری: یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه عصر