سندرم تورت و اختلالات مرتبط با آن

سندرم تورت و اختلالات مرتبط با آن

سندرم تورت تیک های عصبی یا سندرم تورت می تواند با رفتارهایی مثل بالا انداختن شانه ، پلک زدن ، تنگ کردن چشم ها ، تکان های تند سر یا شانه، شکلک در آوردن یا چین دادن بینی دیده شود. در واقع تیک ها، حرکات بدنی یا صداهای کنترل نشده هستند و انواع مختلفی از تیک های عصبی وجود دارد. بیشتر بخوانید