بهاره سورانی

بهاره سورانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره خانواده نوع فعالیت و حیطه کاری: خانواده درمانگر سیستمی (حل تعارضات زناشویی ) روز های کاری: دوشنبه عصر

دکتر الهام غفرالهی

دکتر الهام غفرالهی مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره خانواده نوع فعالیت و حیطه کاری: مشاور خانواده – مشاوره پیش از ازدواج -خیانت روز های کاری: سه شنبه ها