دکتر هادی فرهمند

دکتر هادی فرهمند مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران نوع فعالیت و حیطه کاری: درمان روانکاوی اختلالات افسردگی . اضطرابی . وسواس و تعارضات بین فردی و شخصیتی روز های کاری: روزهای یکشنبه و چهارشنبه صبح و عصر

دکتر محمود شریفی

دکتر محمود شریفی دکترای تخصصی مشاوره استادیار دانشگاه عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره عضو انجمن مشاوره ایران نوع فعالیت و حیطه کاری: ازدواج، مدیریت روابط، خانواده(تعارضات زناشویی و خیانت) روزهای زوج عصر پنج شنبه صبح