راه های کنترل وسواس فکری

راه های کنترل وسواس فکری

چگونه وسواس فکری را کنترل کنیم ؟ طبق یافته های روانشناسی ، افکار وسواسی به حد باور نکردنی از طریق عوامل خارجی آغاز می شوند. توانایی شخص برای کنار گذاشتن وسواس خود با شدت و قدرت پریشانی مزاحمت ها ارتباط دارد و درماندگی حاصل از وسواس های فکری تحت تاثیر وضعیت عاطفی شخص است. در نتیجه برای پیشرفت در بهبود بیشتر بخوانید

پریسا بهنام نژاد

پریسا بهنام نژاد مدرک تحصیلی: ارشد مشاوره خانواده نوع فعالیت و حیطه کاری: زوج درمانگر- سکس تراپیست روز های کاری: چهارشنبه  عصر

دکتر الهام غفرالهی

دکتر الهام غفرالهی مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره خانواده نوع فعالیت و حیطه کاری: مشاور خانواده – مشاوره پیش از ازدواج -خیانت روز های کاری: سه شنبه ها