سلیمان قادری

سلیمان قادری مدرک تحصیلی: ارشد روانشناسی بالینی نوع فعالیت و حیطه کاری: زوج درمانگر – سکس تراپیست – سوگ روز های کاری: شنبه عصر یکشنبه صبح