خانم دکتر غفرالهی

خانم دکتر غفرالهی مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره خانواده نوع فعالیت و حیطه کاری: مشاور خانواده – خیانت روز های کاری: یکشنبه عصر

الناز طالبی

الناز طالبی مدرک تحصیلی: کارشناس گفتار درمانی نوع فعالیت و حیطه کاری: گفتار درمانگر روز های کاری: سه شنبه عصر

پریسا بهنام نژاد

پریسا بهنام نژاد مدرک تحصیلی: ارشد مشاوره خانواده نوع فعالیت و حیطه کاری: زوج درمانگر- سکس تراپیست روز های کاری: چهارشنبه  عصر

افشین ابراهیمی

افشین ابراهیمی مدرک تحصیلی: ارشد روانشناسی بالینی نوع فعالیت و حیطه کاری: روان کاو پویشی- istdp- تست swap روز های کاری: چهارشنبه و یکشنبه  عصر

آیدا مرادی نیا

آیدا مرادی نیا مدرک تحصیلی: ارشد روانشناسی صنعتی نوع فعالیت و حیطه کاری: بیماران سرطانی و سوگ روز های کاری: یکشنبه عصر

مولود افضلی

مولود افضلی مدرک تحصیلی: ارشد روانشناسی صنعتی نوع فعالیت و حیطه کاری: زوج درمانگر هیجان مدار روز های کاری: دوشنبه و سه شنبه صبح شنبه و چهارشنبه عصر