کارگاه های عمومی زیان بدن

بر گزاری کارگاه های عمومی

 مهارتهایی ارتباطی (زبان بدن)

در کلینیک روانپزشکی رویش

برای اطلاع از آدرس و ساعات کاری و شرکت در کارگاه به  بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید:

عضویت در شبکه های اجتماعی روانپزشکی رویش:

جدید ترین مطالب آموزشی را در شبکه های اجتماعی دریافت کنید

تلگرام روانشناسی رویش اصفهان

اینستاگرام کلینیک رویش اصفهان