مرکز روانشناسی رویش اصفهان

خانم دکتر پریسا نیاری خمس

متخصص اعصاب و روان

بورد تخصصی روانپزشکی

رزومه خانم دکتر پریسا نیاری


نوع فعالیت و حیطه کاری:

درمان دارویی کلیه اختلالات روانپزشکی

روز های کاری:

شنبه ، یکشنبه، دوشنبه  و سه شنبه عصر

اینستاگرام کلینیک رویش اصفهان