دکتر فرزاد تسلیمی

مدرک تحصیلی:

دکترای پزشکی

فوق دکترای پزشکی روان تنی از دانشگاه فرایبورگ آلمان

عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

نوع فعالیت و حیطه کاری:

مشاوره فردی(وجودی EXISTENTIAL، روان پویشی کوتاه مدتISTDP، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیMBCT، تحلیل رفتار متقابلTA)
هیپنوتراپی(فوبیا، اضطراب،پانیک)
بیماری های روان تنی (سایکوسوماتیکPSYCHOSOMATIC)

روز های کاری:

دوشنبه عصر